Gegevensbescherming

Bij een bezoek aan onze internetsite worden alleen statistische toegangsgegevens verzameld en bewaard (aantal geraadpleegde pagina’s per dag en week, volgorde van de bezochte pagina’s) maar geen concrete persoonsgegevens. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet voor persoonbescherming en is alleen bedoeld voor interne doeleinden. Persoonsgegevens, die naar aanleiding van een Online-advies worden verwerkt, dienen alleen voor de afwikkeling van het advies. Een verdere dataverwerking vindt niet plaats.

Alle gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen van deze internetsite vallen onder het auteursrecht. Elk gebruik van informatie die onder het auteursrecht valt is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de aanbieder.

De communicatie via E-mail is niet geheel zonder risico’s. E-mails kunnen onderweg naar onze medewerkers door kwaadwillende internetgebruikers worden onderschept en bewerkt. Indien wij van u een E-mail ontvangen gaan wij ervan uit, dat wij bevoegd zijn om u per mail te antwoorden. In elk ander geval dient u ons uitdrukkelijk mede te delen welke vorm van communicatie u wenst te gebruiken.